Lesmethode voortgezet onderwijs
Groei stap voor stap in de rol van coachende mentor of docent en leer je leerlingen op een bewuste en zelfverzekerde manier ‘de beste versie van zichzelf’ te worden.

LESMETHODE

DE BESTE VERSIE VAN JEZELF

‘De beste versie van jezelf’ is een lesmethode voor leerlingen, docenten, directieleden en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs. Met de trainingen kunnen scholen hun leerlingen optimaal ondersteunen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en mentale gezondheid. De methode traint onderwijsprofessionals in de rol van coach en leidt directieleden op tot daadkrachtige en effectieve leiders.

Leerlingen gaan onder begeleiding van hun coachende mentor of docent aan de slag met het lesboek ‘De beste versie van jezelf’. Door middel van theorie, coachingsgesprekken, reflectie en oefeningen leren zij de leiding nemen over hun eigen denken en doen. Ze leren keuzes maken, in oplossingen denken en gefocust en stressbestendig werken.

AANBOD

VOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS

Training voor mentoren en docenten

Wij leiden mentoren en docenten op tot coaches die hun leerlingen ondersteunen op het gebied van mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. In onze training staan we stil bij theorie, oefeningen en technieken die je helpen om maximaal te groeien in de rol van coachende mentor of docent.
 
Wat kun je als mentor of docent verwachten?

 • Bewustwording van de interne dialoog in je eigen hoofd en in de hoofden van je leerlingen.
 • Inzicht in de verschillende rollen en houdingen die je helpen om krachtig leiderschap te ontwikkelen.
 • Vaardigheden die je helpen om resultaatgerichte coachingsgesprekken te voeren met je leerlingen.
 • Alles wat je wel en niet moet doen om je leerlingen te begeleiden.

Coaching voor directieleden

Wij ondersteunen directieleden in het creëren van effectieve, daadkrachtige leiders. Aan de hand van theorie, oefeningen en technieken die focussen op leiderschap, leer je effectief op te treden in je eigen leven en in het leven van de medewerkers die je aanstuurt.
 
Wat kun je als directielid verwachten?

 • Persoonlijke groei en ontwikkeling van je team.
 • Je bent in staat om jezelf en een groep mensen van punt A naar punt B te bewegen.
 • Je bent in staat om effectief leiderschap toe te passen binnen je organisatie.
 • Je bent in staat om resultaatgericht leiding te geven op een manier die past bij jouw organisatie.

Maatwerk voor het beste resultaat

Onze trainingen worden op maat samengesteld, passend bij actuele vraagstukken die spelen in jouw organisatie. Omdat onze trainingen altijd aansluiten op de behoeftes van jouw school, bereiken we samen het beste resultaat.

Meer informatie?

We nemen jouw wensen en behoeftes graag door in een persoonlijk gesprek. Neem hiervoor contact met ons op.

LESBOEK

DE BESTE VERSIE VAN JEZELF

Het lesboek ‘De beste versie van jezelf’ maakt leerlingen stapsgewijs bewust van hun eigen gedrag en patronen. Opgedane inzichten worden gebruikt om gedrag aan te passen en patronen te doorbreken. Het lesboek is eigendom van de leerling en maakt gedurende het schooljaar het proces van bewustwording en verandering zichtbaar.

Lessen

In het lesboek staan dertien lessen over onder andere: innerlijke houdingen, focus, eigenaarschap en doelen stellen. De lessen kunnen klassikaal gegeven worden, waarbij voldoende ruimte is vrijgemaakt voor interactie in de klas. Van docenten wordt verwacht dat ze leerlingen aanmoedigen om tijdens de lessen eerlijk naar zichzelf te kijken.

Coachgesprekken

Regelmatig voert de onderwijsprofessional in de rol van coach, individuele gesprekken met zijn of haar leerlingen. In deze gesprekken worden samen doelen gesteld en acties uitgezet. Van docenten wordt verwacht dat ze diepgang creëren in deze gesprekken en leerlingen stimuleren om met hun eigen gedrag, doelen en acties aan de slag te gaan.

Reflectie

Het lesboek stelt de leerling elke week drie nieuwe reflectievragen. Deze vragen helpen de leerling om stil te staan bij nieuwe inzichten in het eigen gedrag. De reflectievragen kunnen door de leerling zelf beantwoord worden of samen met de docent tijdens of na een coachingsgesprek. Er is voldoende ruimte vrijgemaakt om antwoorden in het lesboek te noteren.

Oefeningen

In het lesboek staan diverse oefeningen die leerlingen helpen hun gedrag in kaart te brengen, te beheersen en eventueel te veranderen. Ervaart een leerling bijvoorbeeld stress? De oefeningen in het lesboek helpen de leerling om hier beter mee om te gaan. De oefeningen kunnen klassikaal of individueel ingezet worden.

DOWNLOAD EEN GRATIS LES

Nieuwsgierig naar ‘De beste versie van jezelf’? We laten je graag meer zien. Vul het formulier in en we sturen je een les uit het lesboek voor leerlingen.

  ONDERZOEK

  IN SAMENWERKING MET MAASTRICHT UNIVERSITY

  De lesmethode en resultaten van ‘De beste versie van jezelf’ zijn uitvoerig onderzocht door onderzoekers van Maastricht University. De eerste onderzoeksresultaten zijn veelbelovend.

  Maastricht University heeft in het schooljaar 2019-2020 onderzocht wat de effecten zijn van coaching op leerlingen in het voortgezet onderwijs. Leerlingen zijn gecoacht volgens de methode van ‘De beste versie van jezelf’. De onderzoeksresultaten laten zien dat leerlingen in de experimentgroep na het volgen van de lesmethode significant hoger scoren op motivatie, sociaal welbevinden en eigenaarschap over het eigen leerproces, ten opzichte van de controlegroep.

  CONTACT

  WIE ZIJN WIJ?

  Maak kennis met de mensen achter ‘De beste versie van jezelf’.

  ANITA POELS

  Business coach

  Door mijn ervaring als coach voor ondernemers weet ik welke tools belangrijk zijn om jezelf te ontwikkelen op persoonlijk vlak. Deze kennis is meegenomen in ‘De beste versie van jezelf’ zodat jongeren op de middelbare school al bewust leren omgaan met hun eigen denken en doen. Deze bewustwording leert hen om situaties vanuit verschillende perspectieven te bekijken en te denken in oplossingen.

  MIEKE VAN RENGS

  Docente Duits en coachende mentor van 4/5 havo

  Onze maatschappij verandert razendsnel en daarmee ook de uitdagingen voor leerlingen op de middelbare school. Als mentor merk ik dat leerlingen steeds meer behoefte hebben aan vaardigheden die samenhangen met persoonlijke ontwikkeling en mentaal welzijn. Denk aan initiatief nemen, plannen en doelen stellen. ‘De beste versie van jezelf’ voorziet perfect in die behoefte.

  KRISTIE HOFMANS AMBROSIUS

  Docente wiskunde en coachende mentor van 4/5 havo

  Lesgeven is wat mij betreft veel meer dan alleen een vak doceren: het is ondersteunen in de totale ontwikkeling van een leerling, dus ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Als mentor ervaar ik dat leerlingen steeds vaker gebaat zijn bij intensieve, persoonlijke begeleiding. Coaching zoals toegepast in ‘De beste versie van jezelf’ sluit hier naadloos op aan. Hiermee bereik je dat een leerling klaar is voor de toekomst.

  DE BESTE VERSIE VAN JEZELF VOOR JOU OF VOOR JOUW SCHOOL? NEEM CONTACT MET ONS OP!

  Nieuwsgierig naar ‘De beste versie van jezelf’? Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

   Lesmethode voortgezet onderwijs